Fundamenty żelbetowe dla "IMOS II w EDF Rybnik przy ul. Podmiejskiej"